Connect with us

Lajme

Drejtori i Agjencionit për menaxhim me pronën e konfiskuar Driton Nebiu bën bilansin 100 ditësh-suksese të jashtzakonshme

Published

on

Në periudhën 14 (katërmbëdhjetë) vjeçare të ekzistimit të Agjensionit, për herë të parë në Agjensionin për menaxhim me pronën e konfiskuar, me menaxhmentin e ri të këtij institucioni, janë bërë ndryshime drastike, veçanërisht në menaxhimin e depove Idrizovë, Tetovë, Miladinovc dhe Gjevgjeli.

1. Në lidhje me forcimin e KAPACITETEVE të PERSONELIT, kam ndërmarrë aktivitetet e mëposhtme:

Punonjësit e Agjensionit ndjeheshin të degraduar vite me radhë, prandja me ardhjen time në krye të këtij institucioni kam mundësuar avancimin e tyre sipas meritokracisë, si dhe kam punësuar staf të ri i nevojshëm për mbarvajtjen e punëve.

Jam angazhuar edhe për të aplikuar dygjuhësinë në të gjitha dokumentet e Agjencionit, por fatkeqësisht hasa në mungesë të stafit, përkatësisht nuk kemi përkthyes maqedonisht-shqip. Në vazhdimësi kërkuam nga Ministria e financave miratimin e fondeve për punësimin e një përkthyesi, gjithçka për të respektuar parimin e dygjuhësisë në institucion.

2. Sa u përket aktiviteteve të ndërmarra në lidhje me rastet e përmbarimit të vendimeve gjyqësore janë ndërmarrë këto aktivitete:

Për disa raste shumë aktuale të konfiskimeve, kam marrë menjëherë iniciativa me mbështetjen dhe bashkëpunimin e Ministrit të drejtësisë, z. Krenar Lloga dhe kemi marrë masa për zbardhjen dhe ekzekutimin e tyre sa më të shpejtë.

Konkretisht bëhet fjalë për:

1. Rasti “Imperia” lidhur me pronën e Sasho Mijalkovit

2. Rasti “Trust” ose i njohur në popull si “Transmet”

3. Rasti “Baçilo” ose i njohur si bariu Isnifaris Xhemaili

Pasuria e konfiskuar e Sasho Mijallkovit, do të shpallet për një kohë të shkurtër në ankandin publik elektronik, të cilin Agjensioni do ta zhvillojë në përputhje me ligjin dhe pas pëlqimit të Qeverisë.

3. Nëpjesën e forcimit të kuadrit ligjorë të Agjensionit:

Ø Është bërë ropozimi për Ligjin e Ri, me të cilin janë gjetur zgjidhje cilësore në ekzekutimin e konfiskimeve të pazbatueshme dhe menaxhimin e pasurisë së konfiskuar.

Për sa i përket Ligjit, kam iniciuar disa takime në nivelin më të lartë me qëllim të njohjes dhe përpjekjeve shtesë për miratimin sa më të shpejtë të Projektligjit, i cili do t’i hapte rrugën e avancimit të praktikës së Agjensionit dhe në këtë mënyrë do të rriste gjithashtu efikasitetin e përmirësuar, por edhe përpjekjet të zbatimit të ligjit në Republikën e Maqedonisë së Veriut për të luftuar krimin dhe korrupsionin.

Pjesa më e madhe e ndryshimeve të bëra janë në drejtim të përmirësimit të kuadrit ligjor ekzistues, në të cilin nuk ka procedura të mjaftueshëm të qarta në lidhje me ekzekutimin e vendimeve dhe aktgjykimeve për konfiskimin e pasurisë dhe përfitimeve pasurore, ndryshime në aspektet jo mjaft të qarta lidhur me prona të konfiskuara nga persona juridik, ndaj të cilëve është hapur procedura e falimentimit, konfiskimi i ndërtimeve pa leje, çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat mbi pasurinë e konfiskuar, çështjet që kanë të bëjnë me vlerësimin, shitjen e pasurisë, avancimin terminologjik,përmirësimi i dispozitave për ripërdorimin social të pronës së konfiskuar përkohësisht, pronës së konfiskuar përgjithmonë, vendosja e regjistrit, mundësia e zgjidhjes së problemeve të kahmotshme për automjetet e shkatërruara të konfiskuara në të gjithë vendin, si dhe parashihet që Agjensioni do të mbajë një përqindje të caktuar nga vlera e të hyrave të realizuara nga çdo shitje e sendeve të konfiskuara dhe pasurisë së konfiskuar nga Agjensioni për funksionim dhe menaxhim normal.

Ø Si organe të Agjensionit, në cilësinë e drejtorit dhe anëtarët e Bordit Drejtues kemi mbajt gjithsej 9 (nëntë) seanca.

Ø Është nënshkruar Protokolli për bashkëpunim me Drejtorinë e doganave, me të cilin rregullohet procedura e ndërsjellë me sendet e sekuestruara në procedurat kundërvajtëse, penale dhe administrative.

Ø Është në proces nënshkrimi i Protokollit për bashkëpunim me Bankën Popullore, i cili do të rregullojë procedurat për trajtimin dhe mbajtjen e metaleve të çmuara, arit dhe parave të konfiskuara.

4. Sa u përket AKTIVITETEVE OPERACIONALE janë ndërmarrë hapa të shumtë.

Me shitjen e automjeteve të shkatërruara të destinuara për skrap, ne kemi ndërmarrë një hap të ri, shumë domethënës, konkretisht:

– Në momentin e grumbullimit të tyre, automjetet janë presuar në vend. Në këtë mënyrë kemi eliminuar dyshimet e kahmotshme për keqpërdorim të makinave të vjetra.

– Është nënshkruar një Protokoll për bashkëpunim me Bankën Popullore që sendet me vlerë si ari të depozitohen në Bankën Popullore që të mos keqpërdoren dhe të mos humbasin vlerën e tyre, kemi nënshkruar edhe një memorandum për paratë që janë marrë nga institucionet të ndryshme të depozitohen në Bankën Popullore në llogarinë rrjedhëse të Agjensionit dhe pas përfundimit të rastit ato mjete do të kalojnë në buxhetin e Ministrisë së financave.

Ø Është kryer një aksion nga Inspektorati shtetëror i tregut, Policia financiare dhe Ministria e punëve të brendshme, gjatë të cilit është sekuestruar një sasi e madhe frutash dhe perimesh.

Ø Duke pasur parasysh se është një mall që prishet dhe kërkon menaxhim të menjëhershëm, vendosëm që frutat dhe perimet e sekuestruara t’u dhurohen institucioneve ku është më e nevojshme në të gjithë vendin. Mallrat e konfiskuara janë dhuruar në të njëjtën ditë për:

-IP “11 Oktomvri” – Shkup,

– Shkollë shtetërore rehabilitimi për fëmijët dhe të rinjtë me dëmtim të shikimit”DimitarVllahov” Shkup

-ISHP KlinikaUniversitarepërfizioterapidherehabilitimmjekësor –Shkup

-Shoqatapër persona tëverbër – Kumanovë

-ISHP Spitali special përgjinekologji “NënëTereza”

-ISHP Spitalipsikiatrik “Shkup” – Shkup

-InstitutipërsëmundjetëmushkërivetefëmijëtKozle

-IP Institutipërrehabilitimin e fëmijëvedhetërinjve – Shkup

-IKPIdrizovë.

Ø Me qëllim të lirimit të kapaciteteve hapësinore kemi mbajtur takime me drejtorët e depove doganore ku kemi vendosur që të marrim mallrat e konfiskuara që kanë qenë me vite në magazinat e tyre. Pas 5 ditësh filloi aksioni për marrjen e mallit nga të gjitha magazinat doganore dhe u vendos në magazinat e Agjensionit.

Pas marrjes së mallit nga pikat doganore kanë filluar dhurimet.

Fillimisht u organizua donacion me mjete shkollore dhe veshmbathje në pesë shkollat ​​fillore në Komunën e Haraçinës, dy shkolla fillore në Haraçinë, fshatin Mojancë, Grushin dhe Orlanc, si dhe në shkollat ​​fillore në Brez, Malin dhe Tanush. Ky donacion përfshinte komplete për 2050 nxënës me pajisje shkollore dhe veshmbathje, ky donacion kapte vlerën prej 4.596.100 denarë.

Një donacion është bërë edhe për 16 institucione të tjera:

– ISHP Klinika Universitare për Toksikologji – Shkup

– ISHP Spitali Special për Gjinekologji dhe Obstetrikë “Nënë Tereza” – Shkup,

– Ansambli IK i valleve dhe këngëve popullore shqiptare të RSM-Shkup

– IK Teatri Gostivar – Gostivar

– SHFKF “Snezhana” – Komuna Çair

– SHFK-Imri Elezi-Komuna Çair

– SHFK “Hasan Prishtina” – Komuna Çair

– SHFK Blaze Koneski-Skudrijne-Komuna e Mavrovës Rostushë

– SHFK IBE PALIKUKA-fshati Bojane-Komuna Saraj

– SHFK 11 tetor-Bogovinë

– SHFK 7 Marsi – Kryetar Bashkie – Yashar Bey

– SHFK Shkup – Komuna Çair

– SHMMQ – Dr.JOVAN KALAUZI – Komuna Manastir

– SHFK DITURIJA – Saraj – Komuna Saraj,

– Qendra Ndërkomunale për Çështje Sociale – Gjevgjeli,

– ISHP Spitali Psikiatrik Negorci

Ky donacion është në vlerë prej 2.881.212 denarë.

Ø Në kuadër të modelit për ripërdorim social, d.m.th dhurimi për qëllime sociale, në periudhën 3 mujore janë dhuruar gjithsej 45 vetura pa pagesë në këto institucione: Ministria e drejtësisë, Ministria e shëndetësisë, Ministria e shoqërisë informative dhe administratës, Burgu Idrizovë, Komuna e Gostivarit, Administrata e policisë financiare, Ministria e punëve të prendshme, Pyjet nacionale-Shkup, Ministria e bujqësisë pylltarisë dhe administrimit të ujërave,  Posta e Maqedonisësë Veriut, Komuna e Krushevës dhe shumë institucione të tjera.

Aktivitetet e lartpërmendura dhe rezultatet e arritura janë arritur në një periudhë vetëm 3 mujor dhe kanë për qëllim shërbimin ndaj institucioneve dhe qytetarëve.

Në periudhën e ardhshme, si drejtor i Agjensionit për menaxhim me pronën e konfiskuar do vazhdoj të investoj sa më shumë në përmirësimin e kushteve të punës në Agjension dhe për digitalizimin e saj, gjë që do të çonte në funksionim më të mirë dhe menaxhim më të lehtë. Do të punoj edhe në projekte të tjera për dhurimin e sendeve, pajisjeve dhe mallrave të sekuestruara nga institucionet në vend, të gjitha me synim që të përfitojnë shoqëria dhe institucionet publike. Brenda një muaji do të pasojë edhe një donacion tjetër, i cili do të shpërndahet në Komunën e Strugës, Gostivarit, Dollnenit, Shuto Orizarit dhe Çashkës.

Nuk do të ndalem këtu, do të vazhdojmë me donacionet në çdo komunë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Continue Reading

Lajme

Taravari paralajmëron “boom” investimesh: asfaltim i pesë rrugëve dhe urë e re për personat me aftësi ndryshe

Published

on

Kryetari i Komunës së Gostivarit, Arben Taravari, në emisionin “Politica” në TV Globi, paralajmëroi se në komunën e Gostivarit në periudhën në vijim do të ketë një “boom” të vërtetë investimesh, ku do të asfaltohen të paktën 5 rrugë, si dhe do të vazhdojë puna për ndërtimin e kanalizimeve dhe investime tjera nën tokë.
“Për momentin punohet në tre rrugë që përgatiten për t’u asfaltuar: Banjicë e Poshtme – Banjicë e Epërme; rruga Zdunjë-Debresh, pastaj kemi kanalizimin Zdunjë-Debresh; së shpejti do të fillojë rikonstruktimi i plotë i rrugës nga pompa e beniznës Mak Petrol deri te restornati Ignatia. Do të bëhet riasfaltimi i rrugën Beliçicë për çka e kemi përgatitur dokumentacioni, pastaj edhe asfaltimin e rrugës për në fshatin Kunovë”, njoftoi Taravari duke nënvizuar se për këtë të fundit ka kritika nga një pjesë e qytetarëve se në atë fshat nuk jeton askush, por sqaroi se kjo rrugë ndërtohet me buxhet të siguruar nga Agjencia për zonat e pazhvilluara.
Po ashtu, siç njoftoi kryetar ii komunës së Gostivarit, në Turçan të Vogël punohet në dy rrugica që shtrohen me pllaka bekatoni, ndërsa një rrugë tjetër bëhet gati për asfaltim.
Taravari tha se njëri nga tre garazhet e planifikauar në kate, tanimë ka filluar të ndërtohet, si dhe paralajmëroi edhe fillim e ndërtimit të një terreni për tenis.
“Aktualisht kanë filluar punimet te garazhet në kate, njëra ka filluar të ndërtohet në afërsi të palestrës sportive “Rinia”, e dy të tjerat do të fillojnë të ndërtohen së shpejti. Do fillojmë edhe me terrenet për tenis te stadium, ku procedurat janë në vijim. Investimet kryesore janë këto dhe duhet të realizohen”, sqaroi Arben Taravari, kryetar i Komunës së Gostivarit.
Ai zbuloi se Komuna e Gostivarit ka fituar një grant prej 400 mijë euro, me të cilat para do të ndërtohet urë për personat me nevoja ndryshe. “E them sonte ekskuzivisht në këtë emision se me Komunën e Vitisë në Kosovë kemi fituar një grant, ku neve na takojnë 400 mijë euro. Me ato para do të ndërtojmë urë të re mbi lumin Vardar për personat me nevoja të veçanta. Ky projekt ka qenë një nga projektet e mia që kam dashur të realizohet”, theksoi Taravari.
Ai bëri të ditur se Komuna e Gostivarit, nga tetori do të blejë softuer të ri për regjistrim të pronave, me të cilin do të gjenerohen më shumë të ardhura nga pagesa e tatimit mbi pronën.

Continue Reading

Lajme

Taravari: Ligji për Amnisti kalon javën e ardhshme

Published

on

Propozim ligji për Amnisti ka shkaktuar debatë të ashpër në seancë Qeveritare. Megjithatë, porpozuesi i tij, ministri i Drejtësisë, Krenar Lloga nuk ka dhënë dorëheqje. Ky sqarim erdhi sonte nga kryetari i ASH-së, Arben Taravari në emisionin “Politica” në televizionin Globi.

“Nuk ka pasur dorëheqje, por ka pasur debat të ashpër në Qeveri me të cilin z. Lloga ka instituar që ky ligj të kalon. Nga partnerët e koalicionit është kërkuar të ryshqirtohet edhe për një javë”, deklaroi Arben Taravari, kryetar i ASH-së.

AAi tha e partnei i koalicioni që ka kërkuar kohë shtesë për propozim ligjin në fjalë, aka qenë LSDM. Është i bindur se dallimet do të tejkalohen dhe javën e ardhshme Ligji do të kalojë.

“LSDM-ja ka pasur diçka që ka dashur të konsultohet dhe ka mbetur për javën e ardhshme besoj të kalon Ligji për Amnisti”, deklaroi Arben Taravari, kryetar i ASH-së.

Ai tha se me këtë ligj ASH nuk tenton të shpëtoj askën nga burgu, por thjeshtë të amnistohet ato persona me vepra penale më të lehta që të lirohet mbipopullimi në burgje, ku tha Taravari, kushtet janë të mjerueshme.

Continue Reading

Lajme

Drejtori Gazmend Abdija në Republikën Çeke, promovohen eksportet e kompanive të RMV-së

Published

on

Agjencia për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim me Shoqatën Tregtare të Maqedonisë në Republikën Çeke, dje, më 21 shtator 2023, në Pragë, Republika Çeke, filloi Konferenca dy-ditore e biznesit me temë: “Mundësitë për investime dhe procesi i granteve të WBIF, rrjetëzimi dhe takime B2B ndërmjet kompanive maqedonase dhe çeke nga sektorët e energjisë, industrisë automobilistike, agrobiznesit, industrisë së verës dhe ndërtimit”.

Qëllimi i kësaj konference dyditore është të inkurajojë bashkëpunimin ekonomik ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës Çeke, të lehtësojë mundësinë e lidhjes së partneriteteve të reja ndërmjet kompanive maqedonase dhe çeke, si dhe të inkurajojë kompanitë nga Republika Çeke dhe rajon për të investuar në vendin tonë.

Konferenca është një platformë ideale për kompanitë aktuale vendase për të gjetur mënyra të reja për zhvillimin e biznesit dhe për të forcuar lidhjet me kompanitë nga Republika Çeke dhe rajoni.

Në këtë konferencë, fjalën e mbajti drejtori i InvestNorthMacedonia, Gazmend Abdija, i cili mbështeti kompanitë pjesëmarrëse në aktivitet. Pas përfundimit të pjesës zyrtare të konferencës, të pranishmit patën mundësinë të shijojnë verën dhe ushqimet maqedonase, si dhe të takohen me kompani nga të dyja vendet.

Gjatë ditës së sotme priten një numër i madh i takimeve B2B ndërmjet kompanive nga Maqedonia dhe Çekia, të cilat shpresojmë se do të rezultojnë në bashkëpunim të suksesshëm në të ardhmen.

Continue Reading

TOP Lajme