S’ka më mësues me kontratë në vepër!

e postuar më at 22:49
343 0

Ndryshimet e Ligjit për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesionalë parashikojnë që tani e tutje – të gjitha punësimet e reja në shkolla, do të jenë drejtpërdrejt për një kohë të pacaktuar, në vend që të presin dy vjet për të filluar procesin e transformimit. Aktualisht, në nivel shteti, 4800 arsimtarë dhe bashkëpunëtorë arsimor janë me kontratë në vepër.

Në drejtim të ngritjes së motivimit për punën e mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në shkollat fillore dhe të mesme, me çka ndikohet drejtpërdrejt në cilësinë e procesit arsimor, me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Qeveria miratoi ndryshime të reja ligjore me të cilat sigurohet siguri ekonomike dhe juridike të kuadrit arsimor dhe profesional. Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës informojnë se ndryshimet e Ligjit për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesionalë janë tashmë në procedurë parlamentare dhe të njëjtat parashikojnë që tani e tutje – të gjitha punësimet e reja në shkolla, do të jenë drejtpërdrejt për një kohë të pacaktuar, në vend që të presin dy vjet për të filluar procesin e transformimit, si dhe të gjithë mësuesit dhe bashkëpunëtorët profesionalë që aktualisht janë të angazhuar për një periudhë të caktuar kohe (gjithsej 4800 arsoimtarë) me hyrjen në fuqi të ndryshimeve ligjore – do të marrin një vendim për punësim të përhershëm nëse takohen kërkesat ligjore.

Me këtë, sipas MASH-it, do të zvogëlohen ndjeshëm brengat për pushimin nga puna para se punësimi të transformohet për një kohë të pacaktuar. Do të sigurojë gjithashtu vazhdimësi në realizimin e mësimdhënies, e cila është e rëndësishme për mësimdhënësin, por edhe për studentët të cilët nuk do të interesohen nëse një mësues tjetër do t’i japë mësim nga viti i ardhshëm shkollor dhe do të ketë nevojë për adaptim të serishëm.

“Ndryshimet ligjore mundësojnë zhvillimin profesional dhe të karrierës për punonjësit në shkolla, si dhe monitorimin dhe vlerësimin e punës që nga dita e parë e hyrjes në një punë të rregullt. Në të njëjtën kohë, për herë të parë, përcaktohen ligjërisht përbërësit e pagës së mësuesve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë, i cili mundëson pagesën e shtesave të pagës për tituj pedagogjikë të fituar më parë si rezultat i suksesit në punë, shtesa për departamentin ose klasën udhëheqja, për punën në klasë të kombinuar dhe për punën në zonat kodrinore dhe malore, për të cilat në të kaluarën ka pasur reagime se ato nuk paguhen nga shkollat. Paga e plotë për më pak se një fond javor i klasave do t’u jepet mësuesve që realizojnë punë arsimore sipas planprogramit të miratuar në përputhje me Konceptin për arsimin fillor, nëse kanë minimumi 10 orë mësimore në javë”, kumtuan nga MASH.

Prej atje theksojnë se Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe sindikata përfaqësuese në fushën e arsimit pritet të lidhin një marrëveshje, e cila përcakton vlerën e pikës për llogaritjen e pagës së mësuesve dhe bashkëpunëtorëve profesional, e cila për herë të parë shoqërohet dhe do të rritet me çdo rritje të pagës minimale. “Pjesa më e madhe, ndryshimet ligjore janë kërkesa të mësuesve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë dhe pranimi i tyre do të thotë një kontribut shtesë në përpjekjet për të rikthyer dinjitetin dhe rëndësinë shoqërore të profesionit të mësuesit. Mësuesit dhe bashkëpunëtorët profesionalë janë aleatët tanë dhe hallka më e rëndësishme në realizimin e procesit arsimor dhe ne fuqimisht besojmë se në këtë mënyrë do të rritet ndjeshëm kënaqësia e punës në profesionin e zgjedhur, e cila është një nga kushtet kryesore për krijimin e gjeneratave më të mire nxënësish”, theksojnë nga MASH. (koha.mk)

nga kategoria