Revizioni konstaton lëshime në punën e Gjykatës Kushtetuese, shpenzime dyfish më të larta

e postuar më at 18:47
114 0

Enti shtetëror i revizionit ka shënuar lëshimet në punën e Gjykatës Kushtetuese. Sipas vërejtjeve, Kushtetuesja ka punuar pa program pune dhe kontroll të brendshëm, pa evidencë të kontabilitetit për prokurim dhe dhënie të materialeve dhe shmangie të Ligjit për prokurime publike, thotë raporti i auditorëve.

Sipas të dhënave të përcaktuara nga kontrolli i punës së gjykatës, gjyqtarët kushtetues kanë zgjidhur vetëm 60 % të çështjeve, ndërsa 40 % e tyre kanë mbetur të pazgjidhura. Auditorët në raportin për punën e gjykatës, theksojnë se nuk ka afate në Rregulloren e Procedurës për vendim përfundimtar dhe përfundim të procedurave.

Revizioni kërkon kritere të qarta për monitorimin dhe vlerësimin e punës së gjyqtarëve. Auditorët zbuluan se Gjykata Kushtetuese prokuronte mallra dhe shërbime pa zbatuar dispozitat e Ligjit për Prokurimin Publik. Sipas këtij ligji, gjykata u lejua të bëjë prokurime deri në 12 mijë euro pa realizuar procedurë. Por në kundërshtim me ligjin, Kushtetuesja ka shpenzuar dy herë më shumë.

Auditorët në raportin për punën e Gjykatës Kushtetuese vërejnë vendimin e gjyqtarëve kushtetues për të marrë shpërblime rroge prej 35 %, të cilin ata e sollën vetë me një ndërhyrje në Rregulloren e Procedurës vitin e kaluar. Revizioni ka përcaktuar se nuk ka asnjë akt të përgatitur për shumën dhe mënyrën e përcaktimit të shtesës së pagës. Gjykata Kushtetuese kishte vërejtje mbi raportin, por ato nuk u pranuan me shpjegimin se ishin njoftime. Në seksionin për shpërblimet e larta, gjykata më tej shpjegoi se nuk ka asnjë pengesë kushtetuese që gjyqtarët të marrin plus 35 % ose paga e tyre me shpërblime të arrijë 2 mijë euro.

nga kategoria