Numri i nxenesve bie, numri i mesimdhenesive rritet\ Shkollat bastione punsimi

e postuar më at 17:08
161 0

Shkollat bastione punsimi nga ne RMV Evidente 10 vitet e fundit eshte se nga të dhënat e Entit shtetëror për Statistik rezultonë rritje e numrit të punësuarev në shkollat fillore dhe atë kemi 3000 mësues më shum ose 19,3% brenda kësaj periudhe, gjithashtu kemi rritje të numrit të klasave kurse nga ana tjetër kemi zvoglim të numrit të nxenesve nëpër klasa, ku kemi klasa nëpër shkollat fillore edhe me nga 5 nxënës situat që më së shumti është prezente nëpër viset rurale. Gjendje e njejtë është edhe nëpër shkollat e mesme kemi gati 1000 mësimdhënës më shume por gjitashtu kemi zvoglim të numrit të nxënësve nëpër klasa duke kaluar në klasa edhe me nga 10 nxënës. Nga të dhënat e përpunuara për dhjetë vitet e fundit të siguruara nga ESHS në nivel republikan kemi 28 999 nxënës më pak ose rrënje të numrit të nxënësve për 13.8% në shkollat fillore dhe 23 693 nxënës më pak në shkollat e mesme ose 30.3% . Ndërsa vazhdimisht rritje të numrit të mësimëdhënsve. Se sa mësues mbajë një orë mësimi ose sa nxënës ka në një klasë ngelet në ndërgjegjen e politikanëve /SmartNewsTv/

No description available.

J X

nga kategoria

pg slot