Ministri Xhemail Çupi: Përfundimisht, lajm i mrekullueshëm për diasporën!

e postuar më at 18:31
47 0
Në seancën e sotme, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për nënshkrimin e Marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e diasporës ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 23 komunave, ku autorizohem une, ministër i angazhuar për diasporë, në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për nënshkrimin e marrëveshjeve për këtë bashkëpunim.
Roli i Qendrës për diasporë, gjegjësishtë këto zyra komunale, biro ose pika, do të shërbeni kryesisht si ndërmjetësim ku qytetarëve nga diaspora do t’u mundësohej qasje më e lehtë në informatat e nevojshme dhe udhëzimet shtesë bazuar në të drejtat e tyre/obligimet në procedurat përkatëse para organeve kompentente gjatë qëndrimit të tyre në vendin amë.

J X

nga kategoria

pg slot