Afati për llogarinë perfundimtare zgjatet deri më 25 mars

e postuar më at 10:59
135 0

Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka njoftuar, se është shtyrë afati për dorëzim të llogarisë përfundimtare në Regjistrin Qendror.

Afati për dorëzimin e llogarisë në formë elektronike është deri më 25 mars 2021.

“Pas kërkesave që kanë arritur në Qeveri dhe deri te Regjistri Qendror për anulimin e afatit të dorëzimit të llogarisë vjetore, Regjistri Qendror u del në ndihmë obliguesve dhe kontabilistëve për vazhdim të afatit për dorëzim të llogarisë vjetore. Vendimi për shtyrje të afatit është në pajtim me nenin 477 nga Ligji për shoqata tregtare. Ky vendim për shtyrje të afatit sillet në bazë të gjendjes dhe masave nga Qeveria për mbrojtje dhe preventivë nga virusi Covid-19, kurse ka për qëllim të respektohen afatet ligjore”, njoftojnë nga Qeveria.

nga kategoria

pg slot